PARANGALSKI KONOPI - CAVALIERI (od 0,8mm do 3,00mm)

Naslovna

PARANGALSKI KONOPI - CAVALIERI (od 0,8mm do 3,00mm)

* CAVALIERI pletenice za parangale (visoke prekidne čvrstoće), najkvalitetnija parangalska pletenica koje tradicionalno koriste naši ribari preko 30 godina (osobito popularne u Viško-Komiškom akvatoriju i cijeloj sjevernoj i srednjoj Dalmaciji) .Najbolja pletenica za parangale koju se može naći na tržištu ! Iznimne prekidne čvrstoće , idealne krutosti , kružnog presjeka , lako se slaže u kofe/badnje.

0.80 mm,crna,špula 1180m....................172,50 kn/kg
1.00 mm,crna,špula 870m…...….............162,50 kn/kg
1.30 mm,crna,špula 610m ..…….....…....136,25 kn/kg
1.50 mm,crna,špula 350m.......................138,75 kn/kg
1.50 mm,smeđa ili crvena, 350m..........142,50 kn/kg
1.80 mm, crna, špula 400m.....................135,00 kn/kg
2.00 mm, crna, špula 500m……........…...122,50 kn/kg
2,00 mm, sivi špula 500m.........................135,00kn/kg
2,00 mm, crveni/smeđi špula 500m.....130,00kn/kg
2.20 mm, crna,špula 500m..…….........….125,00 kn/kg
2.50 mm,crna,špula 500m..….........……..121,25 kn/kg
3.00 mm, crna,špula 158m.….…........…..100,00 kn/kg

Dimenzije (dužina , težina u kg) špula su u tabeli (slike). Dužine konopa su orijentacione, svaka špula se važe prije isporuke.

Kategorije: Konopi, Parangali
Brand: Cavalieri
Industrije: Profesionalni ribari

Cijena: 173.00 kn

* CAVALIERI pletenice za parangale (visoke prekidne čvrstoće), najkvalitetnija parangalska pletenica koje tradicionalno koriste naši ribari preko 30 godina (osobito popularne u Viško-Komiškom akvatoriju i cijeloj sjevernoj i srednjoj Dalmaciji) .Najbolja pletenica za parangale koju se može naći na tržištu ! Iznimne prekidne čvrstoće , idealne krutosti , kružnog presjeka , lako se slaže u kofe/badnje.

0.80 mm,crna,špula 1180m......................172,50 kn/kg
1.00 mm,crna,špula 870m…...............…...162,50 kn/kg
1.30 mm,crna,špula 610m ..……...........…136,25 kn/kg
1.50 mm,crna,špula 350m........................138,75 kn/kg
1.50 mm,smeđa ili crvena, 350m...........142,50 kn/kg
1.80 mm, crna, špula 400m.....................135,00 kn/kg
2.00 mm, crna, špula 500m……........…...122,50 kn/kg
2,00 mm, sivi špula 500m..........................135,00kn/kg
2,00 mm, crveni/smeđi špula 500m......130,00kn/kg
2.20 mm, crna,špula 500m..…….........….125,00 kn/kg
2.50 mm,crna,špula 500m..….…........…..121,25 kn/kg
3.00 mm, crna,špula 158m.….….......…..100,00 kn/kg

Dimenzije (dužina , težina u kg) špula su u tabeli (slike). Dužine konopa su orijentacione, svaka špula se važe prije isporuke.

Integrirana rješenja za profesionalni rad na moru i podmorju Kontaktirajte nas